Follow

Compensatie transitievergoeding

Zowel vaste en tijdelijke werknemers hebben recht op een transitievergoeding wanneer ze 2 jaar of langer in dienst zijn geweest. Het initiatief voor het beëindigen of niet voortzetten van het dienstverband ligt dan bij de werkgever.
Verder zijn er nog een aantal andere voorwaarden waaraan voldaan moet worden, via deze link kun je deze doorlezen.

Ook werknemers die langdurig arbeidsongeschikt zijn, hebben recht op een transitievergoeding.
Er is veel gesproken over een compensatieregeling voor deze groep werknemers en nu is er een definitieve regeling.

Vanaf 1 april 2020 is het voor werkgevers mogelijk een compensatie aan te vragen voor de transitievergoedingen die zij aan werknemers betaald hebben bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Werkgevers die vóór 1 april 2020, maar op of na 1 juli 2015 een transitievergoeding hebben betaald, dienen op uiterlijk 30 september 2020 de compensatie aangevraagd te hebben.
Binnen zes maanden na deze aanvraag beslist het UWV of de werkgever de compensatie krijgt.

Voor de transitievergoedingen die vanaf 1 april 2020 uitbetaald worden, zal het UWV binnen acht weken een beslissing maken.
De aanvraag dient binnen zes maanden na uitbetaling van de volledig uitbetaalde transitievergoeding ingediend te zijn.

 

 

Bron: Rendement.nl

Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk