Follow

No-deal Brexit

Op 12 april 2019 zal duidelijk worden wat het Verenigd Koninkrijk besluit te doen. Er zijn vier verschillende situaties mogelijk:

- het akkoord wordt goedgekeurd.

- het akkoord wordt niet goedgekeurd en het Verenigd Koninkrijk verlaat de EU toch (no-deal).

- er wordt opnieuw uitstel aangevraagd.

- er wordt afgezien van de Brexit.


De Belastingdienst heeft al een overgangsregeling aangekondigd op het moment dat er een no-deal Brexit komt voor de werknemers die woonachtig zijn in het Verenigd Koninkrijk en werkzaam zijn in Nederland.

De betreffende werknemers hebben in maart 2019 een brief ontvangen van de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) welke als tijdelijke werk- en verblijfsvergunning geldt tot 1 juli 2020.
Indien de Brexit op 12 april 2019 doorgaat, dienen nieuwe werknemers vanaf dat moment een geldige werk- en verblijfsvergunning te hebben. Indien zij dit niet hebben, zal het anoniementarief toegepast moeten worden.

Het belastingverdrag met het Verenigd Koninkrijk blijft bestaan. Indien de Brexit of no-deal Brexit doorgaat, hebben werknemers per 1 januari 2020 geen recht meer op de arbeidskorting.
Dit houdt in dat vanaf 1 januari 2020 de loonbelastingtabel voor een derde land moet worden toegepast.

Pensioenpremies mogen tot 1 januari 2020 in mindering worden gebracht op het brutoloon. Na deze datum dient er opnieuw goedkeuring gevraagd te worden bij de Belastingdienst. 

Vanaf 1 januari 2020 hebben werkgevers geen recht meer op afdrachtvermindering speur en ontwikkelingswerk voor werkzaamheden verricht in het Verenigd Koninkrijk.

Afdrachtvermindering voor zeevaart zal per 1 januari 2020 dalen naar 10%.

 

Update 11 april 2019:

De Brexit is opnieuw uitgesteld tot 1 november 2019.

Het is mogelijk dat het Verenigd Koninkrijk eerder de EU verlaat, maar uiterlijk op 31 oktober 2019 dient er een beslissing te worden gemaakt.

Bron: Rendement.nl

 

Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk