Follow

Bijtelling auto op basis van fiscale waarde

Met ingang van 1 januari 2019 dient het bijtellingspercentage berekend te worden op basis van de fiscale waarde van de auto.

Deze methodiek geldt voor elektrische auto's zonder CO2 uitstoot met een eerste toelatingsdatum vanaf 1 januari 2019 en een eerste tenaamstelling vóór 1 januari 2014.
Voor de eerste € 50.000 geldt een bijtellingspercentage ter hoogte van 4%. Voor het deel hoger dan € 50.000 geldt een bijtellingspercentage ter hoogte van 25%.

Indien de auto waterstof als brandstof heeft, geldt het bijtellingspercentage van 4% voor de gehele fiscale waarde van de auto.

Voor auto's die in januari tot en met november 2014 voor het eerst tenaamgesteld zijn, geldt het volgende:

4% gedurende 60 maanden en daarna 7% en eventueel voor een deel 25%

De termijn van 60 maanden start op de 1e dag van de maand die volgt op de maand waarin de 1e tenaamstelling valt. Zijn de 60 maanden voorbij, dan is de bijtelling voor de resterende maanden in 2019 7% voor zover de grondslag voor de bijtelling € 50.000 of lager is en 25% voor het deel van de grondslag boven € 50.000.

Wat is het verschil tussen datum 1e tenaamstelling en datum 1e toelating?

De datum 1e toelating is de datum waarop het voertuig, waar ook ter wereld, voor het eerst op de weg wordt toegelaten.
Vanaf 1 januari 2017 is de datum 1e toelating, naast de CO2-uitstoot, bepalend voor het bijtellingspercentage.

De datum 1e tenaamstelling is de datum waarop het kenteken van de auto voor het eerst in het Nederlandse kentekenregister op naam is gesteld. De datum 1e tenaamstelling bepaalt, naast de CO2-uitstoot, het bijtellingspercentage dat toegepast moet worden voor auto's met een datum 1e toelating vóór 1 januari 2017.  

Meer informatie hierover vind je in het Handboek Loonheffingen 2019.

 

Bronnen: Belastingdienst

Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk