Follow

Loonkostenvoordeel - LKV

Met ingang van 1 januari 2018 worden de premiekortingen vervangen door de loonkostenvoordelen.

Voorwaarden voor de loonkostenvoordelen

Dezelfde voorwaarden voor de premiekortingen gelden voor de loonkostenvoordelen.

Hoogte loonkostenvoordelen

Loonkostenvoordeel Bedrag per verloond uur Maximum-bedrag per jaar Aantal jaren dat er LKV voor dezelfde werknemer aangevraagd mag worden
Oudere werknemer € 3,05 € 6.000 3
Arbeidsgehandicapte werknemer € 3,05 € 6.000 3
Doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden € 1,01 € 2.000 3
Herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer € 3,05 € 6.000 1
 
 

Overgangsregeling premiekorting naar loonkostenvoordeel

Voor premiekorting oudere en arbeidsgehandicapte werknemer dient er in het laatste tijdvak van 2017 in de loonaangifte aangegeven te worden dat er voor een werknemer een premiekorting geldt. Ook het bedrag aan premiekorting dient hierin te staan.

In de aangiften over 2018 dient aangegeven te worden dat er loonkostenvoordeel aangevraagd wordt voor deze werknemers. Correcties kunnen tot 1 mei 2018 worden ingediend.

Voor de werknemers die onder deze overgangsregeling vallen is er geen doelgroepverklaring nodig. Alleen voor de werknemer waarvoor premiekorting oudere werknemer van toepassing is.

Wat moet ik doen om in aanmerking te komen voor het loonkostenvoordeel?

Voor wat betreft de overgangsregeling hoeft er niets te gebeuren. WePayroll zal ervoor zorgen dat deze overgang goed verloopt.

Indien werknemers aan de voorwaarden voldoen, dien je dat aan te geven bij ons. Wij kunnen er dan voor zorgen dat de juiste gegevens via de loonaangifte bij het UWV en de Belastingdienst terechtkomen. De aanvraag loopt dan via de loonaangifte.

Bestaat het recht op meerdere loonkostenvoordelen voor een werknemer, dan dan zullen wij ze allen aanvragen. Het hoogste loonkostenvoordeel wordt dan uitbetaald.

(LKV ouderen en arbeidsgehandicapten zijn even hoog, alleen LKV ouderen wordt dan uitbetaald.)

Wat als mijn werknemer onder de voorwaarden valt van het LKV en het LIV?

Indien het LKV even hoog of hoger is dan het LIV, dan wordt het LKV uitbetaald.

Indien het LKV lager is dan het LIV, wordt het LIV uitbetaald.

Wat als mijn werknemer onder de voorwaarden valt van het LKV en het Jeugd LIV?

Dan worden beide tegemoetkomingen uitbetaald.

Indien er nog verdere vragen zijn, neem dan gerust contact met ons op via e-mail support@wepayroll.com of telefonisch via 040 842 1635.

Bronnen: Rijksoverheid, Rendement

Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk