Follow

Overgangsregeling 30%-regeling

Eerder is bekend gemaakt dat de looptijd van de 30%-regeling verkort zou worden van 8 naar 5 jaar en was er een overgangsregeling aangekondigd door het kabinet.

Het wetsvoorstel is aangenomen en aangepast waarin nu ook de overgangsregeling is opgenomen.

Voor wie geldt de overgangsregeling?

Voor werknemers die vanaf 1 januari 2019 gebruik maken van de 30%-regeling geldt een looptijd van 5 jaar.
Voor werknemers die vóór 1 januari 2019 gebruik maakten van de 30%-regeling geldt de overgangsregeling.

Wat is de einddatum van de 30%-regeling?

Einddatum op de beschikking De nieuwe einddatum is

2019 of 2020

De einddatum op de beschikking
2021, 2022, of 2023 31 december 2020
2024 of later De einddatum op de beschikking minus 3 jaar

Werknemers die op dit moment gebruik maken van de 30%-regeling hebben een brief van de Belastingdienst ontvangen. De werkgevers die werknemers in dienst hebben waarbij de 30%-regeling wordt toegepast hebben ook een brief ontvangen.

Effect salaris werknemer en kosten werkgever

Het wel of niet gebruik maken van de 30%-regeling heeft een groot effect op de kosten van de werkgever en het nettoloon van de werknemer.
In een eerdere blog is dit effect inzichtelijk gemaakt en hieronder nogmaals ter indicatie:

Deze berekeningen zijn gebaseerd op rekenregels van 2018 en de bedragen van de werkgeverskosten zijn afhankelijk per sector.

Daarnaast is er 8% aan vakantiegeld meegenomen in de berekening van de werkgeverslasten.

  Zonder 30%-regeling Met 30%-regeling Verschil in € Verschil in %
Bruto salaris €                    4.000,00 €            4.000,00    
Netto salaris €                    2.746,50 €            3.334,58 €      -585,08 -17,5%
Werkgeverslasten €                    5.045,60 €            4.827,92 €       217,68 4,5%
         
Bruto salaris €                    6.000,00 €            6.000,00    
Netto salaris €                    3.744,00 €            4.647,00 €      -903,00 -19,4%
Werkgeverslasten €                    7.305,58 €            7.241,88 €         63,70 0,9%
         
Bruto salaris €                 10.000,00 €         10.000,00    
Netto salaris €                    5.521,71 €            7.189,08 € – 1.667,37 -23,19%
Werkgeverslasten €                 11.625,58 €         11.625,58 €           0,00  
Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk