Follow

Bijzonder beloningen

Er zijn veel werknemers die van mening zijn dat bijzondere beloningen zwaarder belast worden. Denk bijvoorbeeld aan een eindejaarsuitkering, vakantiegeld, of bonus.

Op de loonstrook zien ze dat deze bijzondere beloningen tegen een bijzonder tarief wordt belast dat hoger is dan het tarief waartegen het reguliere salaris belast wordt.

Het Nederlandse belastingstelsel is progressief. Dat wil zeggen dat een hogere beloning tegen een hoger tarief wordt belast, zowel voor het reguliere salaris als de bijzondere beloning.

De Belastingdienst kijkt namelijk naar het salaris over een geheel jaar. Een bijzondere beloning komt bovenop het totale reguliere salaris en wordt daarom terecht belast tegen een hoger tarief.

Het bijzonder tarief zorgt er dus voor dat de belasting op een evenredige manier berekend wordt over de bijzondere beloningen.

Als de bijzondere beloning bij het reguliere salaris opgeteld zou worden, is het totaal belastbare loon in die periode hoger, waardoor er meer belasting betaald zou moeten worden.

 

Onderstaand een voorbeeldberekening*:

 

 

Regulier tarief

Bijzonder tarief  40,85% + 4,86%**

Bruto maandloon

€ 2.500,00

                                  € 2.500,00

Vakantiegeld

€ 2.400,00

                                  € 2.400,00

Loonheffingen

€ 1695,75

 

                                     € 526,75

 

Loonheffingen + bijzonder tarief

 

                                  € 1.097,04

Netto

€ 3.204,25

                                   € 3.276,21

 

In dit voorbeeld zie je dat je door de berekening met het bijzonder tariefpercentage € 71,96 minder loonheffingen hoeft af te dragen aan de belastingdienst.

 

*Deze berekening is gebaseerd op de tarieven van 2018 jonger dan de AOW-leeftijd. Er is rekening gehouden met loonheffingskorting.

**Het bijzonder tariefpercentage is gebaseerd op een jaarloon van € 32.400.

Het tweede percentage is een verrekeningspercentage welke er voor zorgt dat de loonbelasting en de inkomstenbelasting beter op elkaar aansluiten.

De opbouw en afbouw van de arbeidskorting en de algemene heffingskorting wordt op deze manier toegepast op de bijzonder tarief percentages.

 

 

Bron:Belastingdienst

Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk