Follow

Prinsjesdag 2018

Het kabinet heeft op Prinsjesdag de plannen weer bekend gemaakt voor het komend jaar.

Onderstaand een overzicht van deze plannen:

Looptijd 30%-regeling wordt verkort van acht naar vijf jaar

Voor ingekomen werknemers vanuit het buitenland (expats) mag de werkgever de 30%-regeling toepassen.

Deze regeling houdt in dat er 30% van het brutoloon onbelast vergoed mag worden. De vergoeding is bedoeld om de extraterritoriale kosten te kunnen vergoeden aan de werknemer.

De werknemer dient aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Om een 30%-regeling toe te kunnen passen zal er een verzoek ingediend moeten worden bij de Belastingdienst. Bij goedkeuring zal er een beschikking afgegeven worden.

Lees meer over de inhoud en de voorwaarden voor deze regeling.

 

Per 1 januari 2019 zal de looptijd van de beschikking vijf jaar zijn. Voorheen was dat acht jaar.

In de eerste instantie zou er geen overgangsrecht zijn voor werknemers die op dit moment al een beschikking hebben voor de looptijd van acht jaar waarvan de einddatum na 1 januari 2019 is vastgesteld.

Doordat de dividendbelasting definitief niet wordt afgeschaft is, heeft het kabinet toch een overgangsrecht aangekondigd voor de werknemers waarvoor de 30%-regeling door de verkorte looptijd in 2019 of 2020 zou eindigen.

Wanneer de 30%-regeling zal eindigen, heeft dit heeft gevolgen voor het netto inkomen.

Het is belangrijk dat de werknemers hiervan op de hoogte zijn en wat het voor eventuele gevolgen kan hebben.

 

Onderstaand een overzicht ter indicatie om te zien wat het effect is. Deze berekeningen zijn gebaseerd op rekenregels van 2018 en de bedragen van de werkgeverskosten zijn afhankelijk per sector.

Daarnaast is er 8% aan vakantiegeld meegenomen in de berekening van de werkgeverslasten.

 

  Zonder 30%-regeling Met 30%-regeling Verschil in € Verschil in %
Bruto salaris €                    4.000,00 €            4.000,00    
Netto salaris €                    2.746,50 €            3.334,58 €      -585,08 -17,5%
Werkgeverslasten €                    5.045,60 €            4.827,92 €       217,68 4,5%
         
Bruto salaris €                    6.000,00 €            6.000,00    
Netto salaris €                    3.744,00 €            4.647,00 €      -903,00 -19,4%
Werkgeverslasten €                    7.305,58 €            7.241,88 €         63,70 0,9%
         
Bruto salaris €                 10.000,00 €         10.000,00    
Netto salaris €                    5.521,71 €            7.189,08 € – 1.667,37 -23,19%
Werkgeverslasten €                 11.625,58 €         11.625,58 €           0,00  

 

Per 2019 gaat werken meer lonen

Het kabinet wil nog maar twee belastingschijven overhouden vanaf 2021. Omdat het er nu nog vier zijn, dalen de meeste tarieven met ingang van 1 januari 2019 al. Daarbij zullen de heffingskortingen ook per 1 januari 2019 stijgen.

Er zijn nog geen definitieve tarieven voor het komende jaar, omdat de Eerste en Tweede Kamer er nog mee in moeten stemmen.

 

Vrijwilligersvergoeding wordt verhoogd

Vrijwilligers kunnen per 1 januari 2019 een onbelaste vergoeding van maximaal € 170 per maand en € 1.700 per kalenderjaar krijgen.

 

Vanaf 2020 komt er een standaard bijtellingspercentage van 7% voor een fiets van de zaak

Om zakelijk fietsen aantrekkelijker te maken komt er een vereenvoudiging voor de regels hiervoor. Het plan is daarom om per 1 januari 2020 een standaard bijtellingspercentage van 7% van de nieuwwaarde van de fiets te hanteren.

 

Wet arbeidsmarkt in balans

Het wetsvoorstel is in het najaar naar de Tweede Kamer verstuurd. De ingangsdatum van dit wetsvoorstel is 1 januari 2020.

Hieronder de belangrijkste maatregelen:

  • De vereiste dat een werknemer minimaal twee jaar in dienst moet zijn om recht te hebben op een transitievergoeding bij ontslag vervalt.
  • Op dit moment krijgen werknemers na twee jaar recht op een vast contract. Dit wordt weer verlengd naar drie jaar.
  • Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan een werkgever een proeftijd van maximaal vijf maanden afspreken. Bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst van twee jaar of langer mag de werkgever een proeftijd van maximaal drie maanden afspreken.
  • Voor oproepkrachten komen strengere regels. De oproepkracht is alleen verplicht gehoor te geven aan een oproep indien de werkgever hem minimaal vier dagen van tevoren heeft opgeroepen.
  • Payrollwerknemers krijgen recht op dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als de werknemers die rechtstreeks in dienst zijn bij de opdrachtgever.
  • Voor werknemers met een flexibel contract gaan de werkgevers een hogere WW-premie betalen dan voor werknemers met een vast contract.

 

Geboorteverlof

Voor de geboorte van hun kind krijgen werknemers per 1 januari 2019 recht op geboorteverlof. Bij een fulltime dienstverband krijgen werknemers recht op vijf dagen, eenmaal de arbeidsduur per week, doorbetaald verlof door de werkgever. Parttime werknemers hebben recht op het aantal dagen verlof naar rato.

Per 1 juli 2020 komt hier nog het aanvullend geboorteverlof bij welke maximaal vijfmaal de arbeidsduur per week zal zijn.

Het UWV keert 70% van het maximum dagloon uit aan de werknemer gedurende het aanvullend geboorteverlof.

Het pleegzorg- en adoptieverlof wordt per 1 januari 2019 verlengd van vier naar zes weken.

Deze regelingen zijn nog niet definitief. Inmiddels heeft de Tweede Kamer ingestemd met het voorstel en moet alleen nog de Eerste Kamer hiermee instemmen voordat het in werking kan treden.

 

Geen maximumduur meer voor het loonkostenvoordeel voor een werknemer uit de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden

Op dit moment is er een maximumduur van drie jaar van toepassing voor dit loonkostenvoordeel.

Per 2020 zal dit maximum komen te vervallen en geldt deze tegemoetkoming voor zolang de werknemer aan de voorwaarden voldoet.

Voor de andere loonkostenvoordelen wijzigt er niets aan de maximumduur.

 

Transitievergoeding arbeidsongeschikte werknemer

Werknemers die na twee jaar arbeidsongeschiktheid worden ontslagen door de werkgevers hebben recht op een transitievergoeding.

Werkgevers krijgen per 1 april 2020 in deze situatie een compensatie voor deze vergoeding. De ingangsdatum staat nog niet vast en kan dus nog wijzigen.

Deze wet zal ook met terugwerkende kracht ingaan voor transitievergoedingen die sinds 1 juli 2015 betaald zijn.

 

Veel plannen zijn dus nog niet definitief. We volgen de wijzigingen in de wet- en regelgeving op de voet en houden jullie op de hoogte.

 

Bron: Rendement.nl, Rijksoverheid.nl

 
Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk