Follow

Vakantiewerk

Het schooljaar is alweer afgelopen.
Veel jongeren willen graag een vakantiebaantje. Als werkgever kun je met minderjarige werknemers, jonger dan 18 jaar, een arbeidsovereenkomst sluiten. Je moet wel rekening houden met strengere regels volgens de Arbeidstijdenwet en de soort werkzaamheden die verricht mogen worden.

Jongeren van 16 en 17 jaar mogen zelfstandig hun arbeidsovereenkomst tekenen.

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst met minderjarigen jonger dan 16 jaar is toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger nodig. Meestal zijn dit de ouders, maar dat kan dus ook een voogd zijn.
Tijdens de eerste vier weken van het dienstverband van de minderjarige kan de arbeidsovereenkomst vernietigd worden, indien er geen toestemming is verleend.
Indien de minderjarige inmiddels al vier weken werkzaam is geweest, wordt geacht toestemming te zijn verleend.

Voor jongeren van 15 jaar en jonger gelden strengere regels wat betreft werktijden, rusttijden, en soort werk.

Via de onderstaande link kun je meer informatie vinden over de Arbeidstijdenwet voor minderjarige werknemers:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werktijden/vraag-en-antwoord/hoeveel-mogen-jongeren-van-16-en-17-jaar-werken

Via de onderstaande link kun je meer informatie vinden over de toegestane werkzaamheden voor minderjarige werknemers:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werktijden/vraag-en-antwoord/welk-werk-is-verboden-voor-jongeren-tot-18-jaar

 

Bron: Rijksoverheid, XpertHR

 
Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk