Follow

Wijziging in Wettelijk minimumloon per 1 januari 2018

Met ingang van 1 januari 2018 is de hoofdregel dat er voor elk gewerkt uur minstens het wettelijk minimumloon uitbetaald dient te worden. In 2018 is er een overgangsregeling en mag hiervan nog afgeweken worden in een schriftelijke overeenkomst met de werknemer. Na 2018 mag er alleen afgeweken worden in een cao.

Met elk gewerkt uur worden dus de uren bedoeld die buiten de normale arbeidsduur van de werknemer of organisatie vallen, zoals meerwerk en overwerk.

Indien er na 2018 geen cao geldt voor een organisatie of er zijn geen afspraken over meerwerk of overwerk overeengekomen in de cao, dan zal er voor elk gewerkt uur minstens het wettelijk minimumloon uitbetaald moeten worden.

Wat is het verschil tussen meerwerk en overwerk?

Meerwerk: arbeidsuren boven de arbeidsduur die overeengekomen is tussen werknemer en werkgever dat de fulltime arbeidsduur niet overschrijdt.

Overwerk: arbeidsuren boven de fulltime arbeidsduur die bij de werkgever van toepassing is.

Wat wordt er verstaan onder Wettelijk minimumloon?

Onder het WML valt ook het wettelijk minimum voor vakantiebijslag. Dit houdt in dat bovengenoemde uren en stukloon minimaal tegen 108% van het wettelijk minimumloon uitbetaald dienen te worden.

De wijziging van het Wettelijk minimumloon gaat op 1 januari 2018 per direct in en geldt ook voor het overwerk dat is verricht voor 1 januari 2018. Er is dus geen overgangsregeling.

Bedragen Wettelijk minimumloon 2018

De bedragen voor het Wettelijk minimumloon 2018 zijn inmiddels al bekend. Via deze link kun je ze raadplegen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/bedragen-minimumloon-2018

Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk