Follow

Jeugd Lage-inkomensvoordeel – Jeugd LIV

Het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21-jarigen is per 1 juli 2017 flink verhoogd. Ter compensatie van deze verhoging is er per 1 januari 2018 voor deze leeftijdscategorie ook een lage-inkomensvoordeel ingevoerd, namelijk het jeugd lage-inkomensvoordeel.

Voorwaarden voor het Jeugd LIV

Als werkgever kom je voor deze tegemoetkoming in aanmerking, wanneer er wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • de werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen;
  • de werknemer heeft een gemiddeld uurloon dat op of net boven het wettelijk minimumloon voor zijn/haar leeftijd ligt.
  • de werknemer is op 31 december van het voorgaande jaar 18, 19, 20, of 21 jaar oud.

Hoogte uurloon

De precieze bedragen per leeftijd worden nog vastgesteld. Zodra deze bekend zijn, zullen wij ze ook publiceren op onze website.

Peildatum 31 december

De leeftijd van de werknemer op 31 december 2017 wordt gebruikt voor de berekening van het Jeugd LIV voor 2018.

Hoogte van het Jeugd LIV

Leeftijd op 31 december 2017 Jeugd LIV per werknemer per verloond uur Maximale Jeugd LIV per werknemer per jaar
18 € 0,23 € 478,40
19 € 0,28 € 582,40
20 € 1,02 € 2.121,60
21 € 1,58 € 3.286,40

 

Wat moet ik doen om het Jeugd LIV te ontvangen?

Zolang de loonaangifte elke maand wordt ingediend, zijn geen aparte acties nodig voor jou als werkgever om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming.

Het UWV haalt de benodigde gegevens uit de polisadministratie en beoordeeld op basis daarvan voor welke werknemers je als werkgever recht hebt op het Jeugd LIV.

Als blijkt dat je in 2018 recht hebt op het Jeugd LIV wordt deze uitbetaald in september 2019.

De procedure gaat als volgt:

  • Voor 15 maart 2019 ontvang je een voorlopige berekening van het UWV welke is gebaseerd op de loonaangiften over 2018 die tot en met 31 januari 2019 zijn ingediend.
  • Tot en met 1 mei 2019 kunnen correcties over 2018 ingediend worden. Deze correcties worden meegenomen in de definitieve berekening.
  • Voor 1 augustus 2019 worden de definitieve berekeningen verstuurd door de Belastingdienst.
  • De uitbetaling vindt uiterlijk op 12 september 2019 plaats door de Belastingdienst.

WePayroll kan assisteren in de controle van de voorlopige berekening en eventuele correcties doorgeven richting de Belastingdienst, indien gewenst.

Wat als mijn werknemer onder de voorwaarden valt van het LKV en het LIV?

  • Indien het LKV even hoog of hoger is dan het LIV, dan wordt het LKV uitbetaald.
  • Indien het LKV lager is dan het LIV, wordt het LIV uitbetaald.

Wat als mijn werknemer onder de voorwaarden valt van het LKV en het Jeugd LIV?

Dan worden beide tegemoetkomingen uitbetaald.

Indien er nog verdere vragen zijn, neem dan gerust contact met ons op via e-mail support@wepayroll.com of telefonisch via 040 842 1635.

Bronnen: Rijksoverheid, Rendement

Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk