Follow

Uitbreiding geboorteverlof voor partners (Wet Invoering Extra Geboorteverlof, WIEG)

Hoe verwerkt WePayroll het geboorteverlof en het aanvullend geboorteverlof?

Het geboorteverlof bestaat uit twee delen.

Het geboorteverlof (1) voor partners die in loondienst werken is éénmaal het aantal werkuren per week. Geboorteverlof wordt ook wel kraamverlof, vaderschapsverlof of partnerverlof genoemd. Het geboorteverlof moet binnen 4 weken na de geboorte worden opgenomen en wordt 100% door de werkgever doorbetaald. Deze uren dienen we door te krijgen en zullen wij op de loonstrook boeken ter registratie.

Daarnaast is er het aanvullend geboorteverlof (2), dit is maximaal 5 weken (naar rato van parttime percentage), welke binnen 6 maanden na de geboorte moeten worden opgenomen. Hiervoor dient eerst het geboorteverlof zijn opgenomen.

De werknemer dient minimaal 4 weken voordat deze het aanvullende geboorteverlof wil laten ingaan dat schriftelijk (brief of e-mail) melden aan de werkgever.

Er zijn 3 keuzes voor deze verwerking van het aanvullende geboorteverlof.

1. Uitkering van UWV rechtstreeks aan werknemer:

De uitkering wordt aangevraagd door de werknemer.
Wanneer de werknemer dit verlof opneemt, zullen we deze weken inhouden op het salaris als onbetaalde uren. De uitkering ter compensatie hiervan zal de werknemer rechtstreeks ontvangen van het UWV.

2. Uitkering van UWV aan werkgever, werkgever keert uit aan werknemer na ontvangst van UWV:

De uitkering wordt aangevraagd door de werkgever.
Wanneer de werknemer dit verlof opneemt, zullen we deze weken inhouden op het salaris als onbetaalde uren. De uitkering ter compensatie hiervan zal pas in de payroll worden verwerkt, wanneer de werkgever deze ook daadwerkelijk heeft ontvangen van het UWV.

3. Uitkering van UWV aan werkgever, werkgever keert direct uit aan werknemer:

De uitkering wordt aangevraagd door de werkgever.
Wanneer de werknemer dit verlof opneemt, zullen we deze weken inhouden op het salaris als onbetaalde uren. De werkgever zal al een stukje bruto compenseren op de loonstrook, in afwachting van de daadwerkelijke uitkering van het UWV.
Wanneer de uitkering van het UWV wordt ontvangen door de werkgever, zal er bij de eerstvolgende verloning het verschil tussen het reeds betaalde bedrag en de daadwerkelijke uitkering worden verrekend.

 

 

Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk