Follow

NOW 2.0

Op 20 mei 2020 hebben de ministers en staatssecretarissen van Economische Zaken en Klimaat, Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid het noodpakket banen en economie 2.0 aan de Tweede Kamer aangekondigd. Deze maatregelen volgen op het eerste noodpakket (van 17 maart) en diverse tussentijdse economische regelingen.

Veel van de maatregelen uit het eerste noodpakket worden in het tweede noodpakket verlengd. Wel worden een aantal voorwaarden aangepast.  Op korter termijn zullen de maatregelen verder uitgewerkt worden. Wat we nu al weten;

  • De aanvraagtermijn voor de NOW 1.0 is op 5 juni gesloten.
  • De tijdelijke noodmaatregelen wordt voor 4 maanden verlengd t/m september 2020.
  • Aanvragen is mogelijk vanaf 6 juli 2020.
  • De referentiemaand waarover de tegemoetkoming zal worden berekend is maart 2020.
  • De berekening omzetverlies blijft onveranderd. Bij 100% omzetverlies is de tegemoetkoming 90%.
  • De opslag voor werkgeverslasten wordt verhoogd van 30% naar 40%
  • Een bedrijf of groep die mag geen dividend of bonussen uitkeren, of eigen aandelen inkopen.
  • De ontslagboete betreft 100% van de loonsom van de ontslagen medewerker(s), bij ontslag ivm bedrijfseconomische reden.

Wat verder goed is om te weten;

  • De overheid heeft besloten het uitstel van betaling voor de belastingen verlengd is tot en met september 2020. De aangifteplicht blijft bestaan.
  • Het UWV heeft een telefoonnummer voor vragen over de regeling: 088–898 20 04

Tenslotte;

WePayroll kan helaas niet bemiddelen of zorgdragen voor het aanvragen van deze tegemoetkoming, omdat wij geen totaalbeeld hebben van de financiële situatie van uw bedrijf.  Dit is wel van belang voor het aanvragen van deze regeling. Aanvragen van de regeling is naar verwachting per 6 juli 2020 mogelijk.

Bron;

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/kamerstukken/2020/05/29/kamerbrief-verlenging-noodpakket

 

Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk