Follow

Hoe vind ik het SV-loon van mijn personeel in Nmbrs, voor opgave van de loonsom voor de NOW aanvraag?

1. Je logt in op onze omgeving in Nmbrs. Daar klik je op overzichten.

Afbeelding1.png2. Selecteer het overzicht Looncomponenten per periode in de dashlet Medewerker Payroll.

Afbeelding2.png3. Selecteer de periode 01 2020 en selecteer alle looncomponenten.

Dan genereer je het overzicht in excel.

Afbeelding3.png

4. In de excelfile filter je op het looncomponent 20014 SV loon.

Aanvullende opmerkingen:

  • Het UWV hoogt het opgegeven bedrag op met 30%. Hierin wordt o.a. rekening gehouden met het vakantiegeld en de gemiddelde werkgeverslasten. Deze moet je zelf dus niet erbij tellen in je loonsom opgave.
  • Let op dat er per persoon een maximum loon is wat meegenomen mag worden. Voor de exacte hoogte van dit bedrag verwijs ik je naar de officiële berichtgeving van de Rijksoverheid.
  • Let op dat je ook nog zelf beoordeelt welke personen er wel en welke niet meegenomen worden in deze loonsom.
    Voor de precieze voorwaarden hiervoor verwijzen we je naar de officiële berichtgeving van de Rijksoverheid.
Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk