Follow

Loonkostenvoordeel (automatisch) benutten

Sinds einde vorig jaar zijn wij een samenwerking aangegaan met MijnSubsidie om geautomatiseerd zoveel mogelijk loonkosten voordelen te kunnen benutten voor onze klanten.  Een aantal klanten hebben hier inmiddels al van geprofiteerd en substantiële bedragen in het vooruitzicht gekregen.   Nu we deze eerste (test) fase voorbij zijn willen we dit graag aan al onze klanten aanbieden.   


Software MijnSubsidie

Middels de software van MijnSubsidie kunnen we jou helpen, niet alleen met het vinden van subsidies maar ook met het hele process daarom heen.  De vergoeding is op basis van no-cure no-pay en bedraagt 30%.
Meld je echter vooraf een medewerker aan waarop loonkosten voordeel van toepassing is dan zullen we deze uitsluiten van de vergoeding.
 
De eerste keer dat er een kans op subsidie gevonden wordt zal MijnSubsidie contact gaan opnemen om eenmalig een contract af te sluiten zodat zij deze werkzaamheden kunnen uitvoeren.
Daarna zullen zij het proces ter verkrijging van de subsidie telkens automatisch oppakken en hoor je pas van ze wanneer een subsidie ook daadwerkelijk toegepast kan worden.  In voorkomende gevallen is er aanvullende informatie noodzakelijk welke zij dan zullen opvragen.  Het is daarbij belangrijk dat er snel gereageerd wordt op hun verzoeken want als de aanvraag termijn (meestal binnen drie maanden) verstreken is vervalt het recht op deze subsidies.

Soorten subsidies / voordelen:

Sinds 1 januari 2018 hebben werkgevers recht op loonkostenvoordelen (LKV). Dit recht ontstaat als zij een medewerker in dienst nemen die in één van de onderstaande groepen valt (exclusief praktijk leren).
Eén van de voorwaarden om een LKV in aanmerking te komen is dat de werknemer beschikt over een doelgroepverklaring van het UWV. Deze doelgroepverklaring moet binnen 3 maanden na datum indiensttreding aangevraagd zijn.


Het lastige in dit verband is dat een werkgever bij indiensttreding niet mag vragen of de werknemer een arbeidshandicap of functionele beperking heeft. Echter is deze informatie wel nodig om te bepalen of het loonkostenvoordeel kan worden toegepast. Deze vraag mag pas na twee maanden na indiensttreding gesteld worden, waarna vervolgens de aanvraag gestart kan worden. Dit betekent in de praktijk dat er maar één maand over is om alle stappen te doorlopen.

 • Arbeidsgehandicapte werknemer: maximaal € 6.000 per jaar met een maximum toepassing van 3 jaar;
 • Doelgroep banen afspraak en scholing-belemmerden: maximaal € 2.000 per jaar met een maximum toepassing van 3 jaar; 
 • Oudere werknemer: maximaal € 6.000 per jaar met een maximum toepassing van 3 jaar;
 • Herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer: maximaal € 6.000 per jaar met een maximum toepassing van 1 jaar;
 • Subsidieregeling Praktijk leren (BBL-leerling): maximaal € 2.700 per voorgaand schooljaar.
   

   
  Heb je nog vragen aarzel dan niet om contact op te nemen.
Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk