Follow

Overheidsmaatregelen

We kunnen ons heel goed voorstellen dat er i.v.m. het COVID-19 Virus veel vragen leven omtrent jouw situatie als werkgever en het aanvragen van een tegemoetkoming op basis van de door onze regering genomen maatregelen hiervoor.

Wij zorgen ervoor dat dit artikel zoveel als mogelijk up to date zal zijn, maar we verzoeken je ondanks dat dringend om juist de genoemde bronnen te raadplegen voor de allerlaatste informatie. 

Wanneer er nieuwe informatie bekend is, zul je dit ook op de website van de rijksoverheid terug kunnen vinden. Het advies is om ook het nieuws goed in de gaten te houden over de huidige ontwikkelingen.

 

Noodfonds Overbrugging en Werkgelegenheid (NOW)

Er is ter vervanging van de regeling wtv (werktijdverkorting) een nieuwe maatregel geïntroduceerd; Noodfonds Overbrugging en Werkgelegenheid (NOW).

 In het kort houdt dit het volgende in:

 • Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten (klik hier voor de hoogte van de tegemoetkoming)
 • Het UWV biedt een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming.
 • Het voorschot wordt bepaald op basis van het SV-loon in de loonaangifte van januari.
 • Hiermee kunnen zowel medewerkers met een vast als flexibel contract doorbetaald worden.
 • De maatregel geldt in principe voor 3 maanden, en kan met nog eens 3 maanden verlengd worden (indien het kabinet besluit de maatregel te verlengen).
 • De startdatum mag zelf gekozen worden; 1 maart 2020, 1 april 2020 of 1 mei 2020.

De voorwaarden zijn als volgt;

 • De werkgever zal geen medewerkers ontslaan op grond van bedrijfseconomische reden, gedurende de periode van de tegemoetkoming.
 • De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies vanaf 1 maart 2020.
 • De lonen moeten volledig worden doorbetaald.
 • De NOW-regeling geldt voor alle werknemers die in Nederland Sociaal verzekerd zijn. Hier vallen ook oproepkrachten onder.

Het UWV neemt het SV-loon als grondslag voor de berekening van de tegemoetkoming. Hier bovenop ontvangt de werkgever een vaste opslag van 30% voor de reservering van het vakantiegeld, pensioenpremie en andere werkgeverslasten.

Op 5 juni is de aanvraagtermijn voor de NOW regeling gesloten.

Doorbetaling oproepkrachten;

Medewerkers met een oproepcontract kunnen een beroep doen op het rechtsvermoeden van arbeidsomvang. Indien een arbeidsovereenkomst ten minste drie maanden heeft geduurd, wordt de bedongen arbeid in enige maand vermoed een omvang te hebben gelijk aan de gemiddelde omvang van de arbeid per maand in de drie voorafgaande maanden. Artikel 610b Burgerlijk Wetboek Boek 7

Het is aan de werkgever om dit rechtsvermoeden te weerleggen.

 

Wat verder goed is om te weten;

 • De overheid heeft besloten dat ondernemers/werkgevers tot 19 juni 2020 uitstel van betaling aan kunnen vragen bij de belastingdienst voor de belasting soorten waarvoor hij/zij belastingplichtig is. Dit kan wanneer u een aanslag hebt ontvangen.
 • Het UWV heeft een telefoonnummer voor vragen over de NOW Regeling: 088–898 20 04

Tenslotte;

WePayroll kan helaas niet bemiddelen of zorgdragen voor het aanvragen van deze tegemoetkoming, omdat wij geen totaalbeeld hebben van de financiële situatie van uw bedrijf.  Dit is wel van belang voor het aanvragen van deze regeling. Aanvragen van de regeling is per 6 april 2020 hier mogelijk.

 

 

Websites:

Meer informatie over het Noodfonds overbrugging en Werkgelegenheid (NOW):https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/now

Meer informatie over uitstel van betaling van belastingen: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen

English website of the central government about the scheme for the reimbursement of salary costs for employers (NOW): https://business.gov.nl/the-coronavirus-faq-for-entrepreneurs/

Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk