Follow

Overheidsmaatregelen

We kunnen ons heel goed voorstellen dat er i.v.m. het COVID-19 Virus veel vragen leven omtrent jouw situatie als werkgever en het aanvragen van een tegemoetkoming op basis van de door onze regering genomen maatregelen hiervoor.

Voorlopig zullen wij ervoor zorgen dat dit artikel zoveel als mogelijk up to date zal zijn, maar we verzoeken je ondanks dat dringend om juist de genoemde bronnen te raadplegen voor de allerlaatste informatie. 

Wanneer er nieuwe informatie bekend is, zult u dit ook op de website van de rijksoverheid terug kunnen vinden. Het advies is om ook het nieuws goed in de gaten te houden over de huidige ontwikkelingen.

 

Noodfonds Overbrugging en Werkgelegenheid (NOW)

Er is ter vervanging van de regeling wtv (werktijdverkorting) een nieuwe maatregel geïntroduceerd; Noodfonds Overbrugging en Werkgelegenheid (NOW).

 

In het kort houdt dit het volgende in:

  • Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten (klik hier voor de hoogte van de tegemoetkoming)
  • Het UWV kan hiervoor een voorschot aanbieden (80% van de verwachte tegemoetkoming)
  • Hiermee kunnen zowel medewerkers met een vast als flexibel contract doorbetaald worden.
  • De maatregel geldt in principe voor 3 maanden, en kan met nog eens 3 maanden verlengd worden.

 

De voorwaarden zijn als volgt;

  • De werkgever zal geen medewerkers ontslaan op grond van bedrijfseconomische reden, gedurende periode van de tegemoetkoming.
  • De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies vanaf 1 maart 2020.
  • De lonen moeten worden doorbetaald.

 

Wat verder goed is om te weten;

Voor oproepers kan er ook een tegemoetkoming aangevraagd worden. Hoe dit er precies uit gaat zien is op dit moment nog onbekend, en wordt in de komende 2 weken duidelijk.

Op dit moment wordt er door het ministerie van SZW hard gewerkt aan het vorm geven en uitvoeren van deze regeling. Aanvraag gaat naar verwachting via het UWV. Dit gaat naar verwachting 2 weken duren. Aanvragen kunnen op moment van schrijven dus nog niet ingediend worden.

De overheid heeft besloten dat ondernemers/werkgevers de komende 3 maanden uitstel van betaling aan kunnen vragen bij de belastingdienst voor de belasting soorten waarvoor hij/zij belastingplichtig is. Dit kan wanneer u een aanslag hebt ontvangen.

Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Eén van deze voorwaarden is dat hier een verklaring van een “derde deskundige” aan toegevoegd moet worden. Uw boekhouder en/of accountant kan u hier mee helpen.

 

Tenslotte;

WePayroll kan helaas niet bemiddelen of zorgdragen voor het aanvragen van deze tegemoetkoming, omdat wij geen totaalbeeld hebben van de financiële situatie van uw bedrijf.  Dit is wel van belang voor het aanvragen van deze regeling.

 

 

Websites:

Meer informatie over het Noodfonds overbrugging en Werkgelegenheid (NOW): https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgevers/financiele-maatregelen

   

Meer informatie over uitstel van betaling van belastingen: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen

 

Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk