Follow

Wijziging BTW percentage / Change of VAT percentage

Geachte relatie,

Zoals u wellicht al heeft gelezen is er door de regering besloten de btw-tarieven te verhogen van 19% naar 21% per 1 oktober 2012. Omdat de btw-tarieven bij wet zijn geregeld, is Payroll Resources net als alle Nederlandse bedrijven verplicht om te voldoen aan deze verhoging en vanaf 1 oktober 2012 21% btw af te dragen. Het tarief voor onze dienstverlening blijft ongewijzigd.  Wat wel wijzigt is het btw-percentage op de factuur.  Voor het eerst op de factuur van Oktober 2012.Dear Customer,
As you may have read, the Dutch government decided to increase the VAT rate from 19% to 21% as per October 1st, 2012. Because the VAT rates are regulated by law, Payroll Resources is, just like all Dutch companies are, mandatory to meet this increase, and remit 21% VAT per October 1st, 2012. The fee for our service remains unchanged. What does change is the tax rate on the invoice. For the first time applicable on the invoice end of October 2012.
Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk