Follow

VEP wordt werkgeverspremie

Premie VEP wordt werkgeverspremie met ingang van 1 januari 2012
De premie komt met ingang van 1 januari 2012 volledig voor rekening van de werkgever. Voor 2012 is de premie vastgesteld op 2,5% van de pensioengrondslag. PME kan de premie zo nodig vaststellen op maximaal 3%.

Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk