Follow

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2011

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2011.

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2011:

  • € 1.435,20 per maand
  • €    331,20 per week
  • €      66,24 per dag

Zie ook externe link: de officiële publicatie in de Staatscourant.

Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk