Follow

Verschil Netto tussen April en Juni bij gelijk loon?

Meestal wordt in mei het vakantiegeld uitgekeerd. Dit kan vreemd genoeg betekenen dat het netto loon in juni lager is dan dat van april. Hoe zit dat?
Het maximumloon voor de Zvw is 2571.30 per maand. Stel iemand verdient van januari t/m april 2400. De premie is dan 7.75%: € 186. En stel vakantiegeld is ook € 2400. Dan is het cumulatieve loon in mei dan 6 x € 2400 = € 14400. Maar het maximum is 5 x € 2571.30 = € 12856,50 en dus wordt over het meerdere geen premie geheven. In juni is het loon weer € 2400 maar cumulatief € 16800 en het cumulatief maximum is 6 x € 2571.30 = € 15427,80. Dit laatste verminderd met het maximum in mei van € 12856,50 is € 2571,30 en de premie daarover is € 199,28. En dat is hoger dan in april met als gevolg een lager netto loon . Dit effect ebt nog een paar maanden na. Legt u dat maar eens uit aan de werknemer...
Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk